עבדים היינו… והיום?

פסח מעלה את ההיסטוריה שלנו, כשעבדים היינו לפרעה במצרים. עבד זה מי שחייב לציית ואין לו בחירה חופשית. הוא מנוהל על ידי מישהו אחר ובבעלותו. היום העבדות שלנו עברה למסלולים אחרים. העבדות שלנו מצויה בכל המקומות שבהם אנחנו מספרים לעצמנו שאין לנו בחירה חופשית. זה מקום מאוד מתסכל, שמקטין אותנו, את היכולות ואת העוצמה שלנו, […]

למאמר המלא